Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w związku z konkursem nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-005/18 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

19 października 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Korupcja szkodzi zdrowiu

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Programu Ministerstwa Zdrowia

Korupcja szkodzi zdrowiu

5 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Korupcja szkodzi zdrowiu

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie poszukuje do pracy lekarzy medycyny ze specjalizacją w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w pełnym wymiarze czasu pracy lub w godzinach dyżurowych tj. w dni powszednie od godz. 13.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

18 września 2015
Czytaj więcej o: Oferta pracy

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zatrudni w Poradni Zdrowia Psychicznego, w wymiarze ok. 13 godzin tygodniowo, lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

31 lipca 2015
Czytaj więcej o: Oferta pracy

Witamy na naszej stronie

Witamy na stronach Uniwersyteckiego Szpital Dziecięcego w Lublinie.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali to centrum pediatryczne dla regionu środkowo-wschodniego. Oficjalne otwarcie szpitala nastąpiło dnia 27 czerwca 1997 roku.

Dysponujemy 405 łóżkami, zgromadzonymi w 19 wysoko specjalistycznych Klinikach - Oddziałach. Rocznie realizujemy ponad 28 tys. hospitalizacji, wykonując w tym samym czasie ponad 6 tys. operacji oraz 600 tys. badań diagnostycznych. W strukturze szpitala funkcjonuje Poliklinika, skupiająca 23 specjalistyczne poradnie, w których rocznie udzielanych jest ponad 85 tys. porad lekarskich. Naszą placówkę charakteryzuje wysoki poziom diagnostyki i leczenia, stale podnosimy jakość świadczonych usług medycznych. Fakt ten potwierdza hospitalizacja dzieci z całego kraju.

Szpital posiada Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy (Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali) należy do ścisłej czołówki najlepszych szpitali w Polsce, co potwierdził ranking dziennika "Rzeczpospolita". Jest również laureatem wyróżnienia Światowej Fundacji Zdrowie-Rozum-Serce w postaci międzynarodowego tytułu promocyjnego "Placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi", a także posiada Certyfikat przyznany przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce dla placówki profesjonalnie i z sercem współpracującej z wolontariuszami. W maju 2011r. otrzymaliśmy również certyfikat "Szpital bez  Bólu".

Wyróżnienia Szpitala

 

Wyróżnienia Certyfikat Dyplom Marszałka Wyróżnienia Szpitala
Medal Wojewody
Lubelskiego (2007r.)
Certyfikat "Szpital Bez Bólu" (2014r.)
Dyplom Marszałka Województwa Lubelskiego (2012r.)
Medal Prezydenta Miasta Lublin (2012r.)
Wyróżnienia Szpitala Wyróżnienia Szpitala Wyróżnienia Szpitala Wyróżnienia Szpitala
III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym "Perły Medycyny" (2012r.)
Laur "VIP Biznesu 2013" dla Dyrektora DSK dr n. med. Jerzego Szareckiego (2013r.)
I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym "Perły Medycyny" (2013r.)
Lubelski Orzeł Biznesu w kategorii "Jednostka Ochrony Zdrowia 2013r."