Archiwum Zamówień Publicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Postępowanie nr 04/17

Zaproszenie do negocjacji dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę materiałów opatrunkowych i włókninowych

23 stycznia 2017

Przetarg nr 69/16

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznego na dostawy materiałów medycznych

24 listopada 2016

Przetarg nr 71/16

Postępowanie w trybie z wolnej ręki na dostawy filtrów antyleukocytarnych

29 grudnia 2016

Przetarg nr 02/17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pomp insulinowych

17 lutego 2017

Przetarg nr 16/17

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na dostawę systemu stabilizatorów do zaopatrywania złamań

4 kwietnia 2017