Jesteś tutaj: Start / Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Skład Zespołu Zamówień Publicznych

  1. mgr Katarzyna Dybała-Burs
  2. mgr Mirosław Orgasiński
  3. mgr Jarosław Dąbrowski
  4. mgr Bogumiła Łaska

Kontakt:

telefon/fax: (081) 71-85-125

email: zp@dsk.lublin.pl

 

Artykuły

Postępowanie nr 03/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawy jednorazowych materiałów medycznych

21 lutego 2018

Postępowanie nr 09/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pomp insulinowych

16 lutego 2018

Postępowanie nr 06/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów do dializy otrzewnowej

14 lutego 2018

Postępowanie nr 8/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy preparatów do żywienia pozajelitowego

16 lutego 2018

Postępowanie nr 2/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych w ramach projektu:

Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, celem utworzenia w jednostce Centrum Urazowego dla dzieci

2 lutego 2018

Postępowanie nr 5/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie istniejącej sali operacyjnej w rejonie SOR w zakresie systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w ramach projektu: „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, celem utworzenia w jednostce Centrum Urazowego dla dzieci”

1 lutego 2018

Postępowanie nr 4/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie w ramach projektu Poprawa Stanu i Jakości Życia Dzieci i Młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie (do dn. 15.09.2014r Dziecięcy Szpital Kliniczny im prof. A Gębali w Lublinie) oraz podnoszenia jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia

31 stycznia 2018

Postępowanie nr 01/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy jednorazowych materiałów medycznych i środków do dezynfekcji

19 stycznia 2018

Postępowanie nr 71/17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i utylizację odpadów medycznych

21 grudnia 2017

Postępowanie nr 69/17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków

13 grudnia 2017

Postępowanie nr 68/17

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę jałowego opatrunku

12 grudnia 2017

Postępowanie nr 67/17

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę plastrów z opatrunkiem

12 grudnia 2017

Postępowanie nr 70/17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków

4 grudnia 2017

Postępowanie nr 56/17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych

28 listopada 2017

Postępowanie nr 66/17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego

27 listopada 2017