Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

I Oddział Ortopedii Dziecięcej

Kierownik Kliniki / Lekarz Kierujący Oddziałem

prof. nadzwyczajny dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski

prof. nadzwyczajny dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Anna Kruszyńska–Gdak

Dane kontaktowe

Tel. : 81 71 85 570

Tel/Fax: 81 741 56 53

Dyżurka pielęgniarek : 81 71 85 563

 

W Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej kontynuujemy, wspólnie z Kliniką Ortopedii Dziecięcej, najlepsze tradycje leczenia dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu.

Klinika Ortopedii Dziecięcej powstała w 1970 roku jako pierwszy samodzielny oddział ortopedii dla dzieci w Polsce. Kierowana była wówczas przez Prof. I. Wośko, założyciela w roku 1990 Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii (PTOiTr). W latach 1995 - 2009 Kliniką kierował Prof. Tomasz Karski, a od 2005 roku nastąpił podział na dwie kliniki/oddziały ortopedii dziecięcej.

Obecnie zatrudnionych jest w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej 9 lekarzy, w tym 7 specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu; ponadto lekarz pediatra, magister psychologii oraz technik rehabilitacji. Doświadczony i troskliwy zespół pielęgniarski czuwa całodobowo nad dziećmi.

Oddział dysponuje 25 łóżkami. Prowadzimy leczenie operacyjne i bezoperacyjne dzieci i młodzieży; w tym leczenie: -wyciągowe, aparatowe i operacyjne wrodzonej dysplazji i zwichnięcia stawu biodrowego, - zaburzeń osi kończyn tj.wydłużanie oraz korekcja deformacji przy zastosowaniu stabilizatorów zewnętrznych, - wrodzonych stóp końsko-szpotawych, - koślawości kolan oraz nawykowego zwichnięcia rzepek,-wad wrodzonych i deformacji pourazowych kończyn górnych, - urazów i zmian guzopodobnych w obrębie narządu ruchu, - choroby Perthesa i innych jałowych martwic kości, - młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej, - zapaleń kości i stawów, - artrogrypozy, - wrodzonej łamliwości kości, - mózgowego porażenia dziecięcego metodą RAO, - usprawnianie ruchowe dzieci ze skoliozami niskostopniowymi i ich rehabilitację w innych jednostkach chorobowych.

Coraz większy odsetek dzieci leczonych w Klinice stanowią następstwa odległych urazów i świeże urazy narządu ruchu np. złamania kości, rozległe dystorsje stawów kończyn dolnych i górnych.

Klinika kontynuuje współpracę z wieloma ortopedycznymi ośrodkami w Polsce oraz zagranicą. W ramach działalności dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego prowadzimy zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego, Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu oraz nauczanie studentów anglojęzycznych. Corocznie Klinika organizuje kursy specjalizacyjne z ortopedii dziecięcej dla lekarzy szkolących się w ortopedii.

Zespół pracowników Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej umożliwia bezpośredni pobyt rodziców przy dziecku i współuczestniczenie w procesie leczenia. W koniecznych sytuacjach opiekunowie dziecka mogą pozostawać również w nocy na salach otrzymując miejsce do spania. Realizując misję Dziecięcego Szpitala Klinicznego zapewniamy naszym małym pacjentom przyjazne warunki leczenia.