Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii

p. o. Kierownik Kliniki / Lekarz Kierujący Oddziałem

dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Małgorzata Mikita

Dane kontaktowe

Tel. : 81 71 85 440

Dyżurka pielęgniarek : 81 71 85 444

 

Oddział dysponuje 32 łóżkami. Stanowi on regionalny ośrodek diagnostyczno-leczniczy w zakresie chorób wewnętrznego wydzielania, diabetologii i psychosomatyki. Wiodąca problematyka badawcza dotyczy cukrzycy, zaburzeń wzrastania i dojrzewania płciowego, chorób tarczycy, oraz zaburzeń przemiany materii.

Od kilku lat oddział wdraża nowe sposoby diagnostyki zaburzeń hormonalnych, cukrzycy typu 1 i 2 oraz zaburzeń psychosomatycznych. Stosuje ciągły pomiar glikemii (całodobowy) – CGMS, ciągły pomiar ciśnienia krwi (całodobowy) – Schiller, a także diagnostykę aktywności katecholaminergicznej. Wśród nowoczesnych metod terapii stosowanych w oddziale należy wymienić: intensywną insulinoterapię, insulinoterapię przy pomocy osobistych pomp insulinowych, wdrożenie ochrony komórek ß wysp trzustkowych, leczenie hormonem wzrostu połączone z monitoringiem, leczenie niskorosłości trójcyklicznymi antydepresantami, leczenie przedwczesnego dojrzewania przy pomocy analogów gonadotropin, leczenie zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej. Leczymy choroby tarczycy i gonad, a także prowadzimy kompleksową terapię anoreksji i otyłości.

Prowadzimy Poradnie: Diabetologiczną, Endokrynologiczną, Oddział współpracuje m.in. z PAN, Zakładem Medycyny Nuklearnej, Zakładem Analityki Klinicznej, Zakładem Radiologii Dziecięcej, Zakładem Propedeutyki Pediatrii. Klinika objęła także patronat nad Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

W ramach swojej działalności Oddział prowadzi staże oraz specjalizacje z pediatrii, endokrynologii, diabetologii, lekarza rodzinnego, psychologii klinicznej, a także przeprowadza egzaminy specjalizacyjne z pediatrii.

Pracownicy Oddziału zajmuje się redakcją kwartalnika „Endokrynologia Pediatryczna”, a także sprawują nadzór specjalistyczny w zakresie pediatrii w województwie lubelskim. Wśród innych osiągnięć należy wymienić przewodniczenie Komitetowi Rozwoju Człowieka PAN, Sekcji Diabetologii Pediatrycznej PTD oraz Sekcji Medycyny Psychosomatycznej PTL. Oddział był także organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Endokrynologów Dziecięcych – 2002r., Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Diabetologów Dziecięcych – 2004r., Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Medycyny Psychosomatycznej – 2002r. i 2004r.